Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

ĐỒ ÁN MẪU MỘT SỐ MÔN HỌC XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN MẪU MỘT SỐ MÔN HỌC XÂY DỰNG


Hướng dẫn BTCT 1: http://www.mediafire.com/?x9g59arud21rr72

Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?3d93sic9199sox3

Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?5ujbg3mq3p3pyy9

Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?jrcxd3r59bh0s9u

Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?yli5ei1w79t1ep0

Bê tông cốt thép 1-pdf: http://www.mediafire.com/?ip8klx1e2jbd64d

Bê tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?awgi4k4jijht6p2

Kết cấu thép 2: http://www.mediafire.com/?dgd171pprzbvdx8

Kết cấu thép nhà CN: http://www.mediafire.com/?3tc78jdeyy6b11f

Móng cọc nhồi: http://www.mediafire.com/?kjocto6k9bcqfg4

Tổ chức thi công 1: http://www.mediafire.com/?e3lcvbhuhoo7hbh

Tổ chức thi công 2: http://www.mediafire.com/?lfbwb4b4dxbppdn

Tổ chức thi công 2: http://www.mediafire.com/?pwrtr8y2rz8jxbi

Kỹ thuật thi công: http://www.mediafire.com/?bp1j0dz1rzdyaol

Kỹ thuật thi công: http://www.mediafire.com/?ulhk4wf1tiu9cvh

Nền móng: http://www.mediafire.com/?jwfqhe13yy9y83r

Nền móng: http://www.mediafire.com/?v34qcy99tecoa9b

Nền móng: http://www.mediafire.com/?6vx0vam9mj5um4t

Mẫu địa chất làm đồ án: http://www.mediafire.com/?jkaaxsgtxf9gicx

Tổ chức thi công mặt đường (full): http://www.mediafire.com/?2hx401iv4l3xk5p