Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

MỘT SỐ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?32401dhbuwwluel

Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?pn0h0y8xaklir1n


Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?0plpbbcvj5tc8zy


Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?vfch5mut0h3k7v3


Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?d7fm9ew37cd72jw


Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?l6wxgpd4zdac1pp


Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?a4wl60gwowywb52


Đồ án tốt nghiệp KSXD (full): http://www.mediafire.com/?zz8xxc6x367b9pb


Đồ án tốt nghiệp phần khung: http://www.mediafire.com/?32j19x22xdeilu7


Thuyết minh kết cấu+thi công: http://www.mediafire.com/?akes31jv8ewou7c

Thuyết minh kết cấu+thi công: http://www.mediafire.com/?s9a2e4colp8hgw6


Chung cư - Sunrise: http://www.mediafire.com/?p0vq6f23swmu3mi