Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Một số mẫu Dự toán - Đo bóc - Tiên lượng

MẪU DỰ TOÁN

Bản vẽ+Dự toán công trình ở quận Tân Bình (full): http://www.mediafire.com/?8zrj9ovy8lxvez6

Dự toán: http://www.mediafire.com/?8dqom5htkw8tcvn

Tiên lượng dự toán: http://www.mediafire.com/?wa64gbhw47ed2ch

Phương pháp đo bóc khối lượng dự toán: http://www.mediafire.com/?yyju6542j5k1pd7

Mẫu dự toán trường học: http://www.mediafire.com/?4v2xyq9t5dtmxyc

Mẫu dự toán tiếng Anh: http://www.mediafire.com/?wf19n8kpz80udk3

Mẫu dự toán tiếng Anh: http://www.mediafire.com/?2s4ntq3ss2r388o